0

Přírodní čistič LEMON 100 0,5L

Přírodní čistič LEMON 100 0,5L

LEMON 100 je přírodní produkt, který se získává ze slupek pomeranče. Je to čirá až lehce nažloutlá kapalina s výraznou citrusovou vůní. Pro svoji silnou schopnost odmašťovat je vhodný jako ředidlo a čistidlo. Používá se k odstraňování zbytků lepidel, rzi, vosků, pachů z textilií, k ředění vosků a přírodních olejů pro nátěr dřeva či k odstraňování skvrn a odmašťování povrchů. Dodává příjemnou vůni.

Silné odmašťovací účinky, snadné použití a aplikace, velmi silné přírodní ředidlo.

 • Odstraňuje disperzní lepidla, rez, vosky a zápach z textílií
 • K ředění vosků a přírodních olejů
 • Pro nátěr dřeva či k odstraňování skvrn a odmašťování povrchů
 • Vhodný jako ředidlo a čistidlo
 • Spotřeba: 150 – 750 ml / m² (dle znečištění)
 • Doba zasychání: 25 - 45 minut

Skladujte v dokonale uzavřeném obalu v prostorech určených pro skladování hořlavých kapalin (dle ČSN 65 0201), při teplotách od + 5°C do + 25°C. Chrantě před mrazem a slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Čisticí prostředek LEMON 100 doporučujeme vyzkoušet nejprve na zkušební ploše! Pokud je výsledek očekávaný a splňuje požadavek na výsledný vzhled, lze v práci pokračovat. LEMON 100 je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Při práci s ním je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před dětmi! Při zpracování a vysychání dbejte na řádné odvětrání pracovních prostor. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. 

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi litr vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření. Čerstvé zbytky výrobku pokud možno znovu použít. Nepoužitý materiál se likviduje jako nebezpečný odpad. Kapalné zbytky LEMON 100 nelze vylít do kanalizace.

číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 339,00 vč. DPH
Celková cena 339,00 vč. DPH

LEMON 100 je přírodní produkt, který se získává ze slupek pomeranče. Je to čirá až lehce nažloutlá kapalina s výraznou citrusovou vůní. Pro svoji silnou schopnost odmašťovat je vhodný jako ředidlo a čistidlo. Používá se k odstraňování zbytků lepidel, rzi, vosků, pachů z textilií, k ředění vosků a přírodních olejů pro nátěr dřeva či k odstraňování skvrn a odmašťování povrchů. Dodává příjemnou vůni.

Silné odmašťovací účinky, snadné použití a aplikace, velmi silné přírodní ředidlo.

 • Odstraňuje disperzní lepidla, rez, vosky a zápach z textílií
 • K ředění vosků a přírodních olejů
 • Pro nátěr dřeva či k odstraňování skvrn a odmašťování povrchů
 • Vhodný jako ředidlo a čistidlo
 • Spotřeba: 150 – 750 ml / m² (dle znečištění)
 • Doba zasychání: 25 - 45 minut

Skladujte v dokonale uzavřeném obalu v prostorech určených pro skladování hořlavých kapalin (dle ČSN 65 0201), při teplotách od + 5°C do + 25°C. Chrantě před mrazem a slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Čisticí prostředek LEMON 100 doporučujeme vyzkoušet nejprve na zkušební ploše! Pokud je výsledek očekávaný a splňuje požadavek na výsledný vzhled, lze v práci pokračovat. LEMON 100 je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Při práci s ním je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. Chraňte před dětmi! Při zpracování a vysychání dbejte na řádné odvětrání pracovních prostor. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. 

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi litr vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření. Čerstvé zbytky výrobku pokud možno znovu použít. Nepoužitý materiál se likviduje jako nebezpečný odpad. Kapalné zbytky LEMON 100 nelze vylít do kanalizace.

číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu