0

Sidolux Expert PVC lesk a ochrana 750 ml

Sidolux Expert PVC lesk a ochrana 750 ml

Udržujte své PVC, linoleum, vinyl a dlaždicové podlahy v bezchybném stavu s pomocí revolučního čisticího prostředku Sidolux Expert PVC lesk a ochrana 750 ml. Tento unikátní výrobek je navržen nejen pro dokonalé čištění, ale i pro poskytování dlouhodobé ochrany a oslnivého lesku. Jeho speciální složení vytváří na povrchu podlahy ochrannou polymerovou bariéru, která působí jako neviditelný štít. Ochrání vaše podlahy před znečištěním, poškrábáním, opotřebením a dokonce i před průnikem vody.

Sidolux Expert je ideální volbou pro ty, kteří si cení jak kvality, tak i jednoduchosti údržby. Díky tomuto produktu se vaše podlahy dostanou zářivý lesk, který zůstane zachován bez nutnosti dodatečného leštění. Vhodný je také pro ochranu lesku plovoucích a dřevěných povrchů, rozšíří tak možnosti jeho využití. Zajistěte, aby vaše podlahy byly nejen čisté, ale i chráněné a zářivé s Sidolux Expert PVC lesk a ochrana 750 ml – vaší první volbou pro ochranu a lesk podlahových povrchů.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. · Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol <100% 
 •  Předlékařská první pomoc: Všeobecné pokyny: V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. · Při nadýchání: Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu cca 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí.
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

   
číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 199,00 vč. DPH
Celková cena 199,00 vč. DPH

Udržujte své PVC, linoleum, vinyl a dlaždicové podlahy v bezchybném stavu s pomocí revolučního čisticího prostředku Sidolux Expert PVC lesk a ochrana 750 ml. Tento unikátní výrobek je navržen nejen pro dokonalé čištění, ale i pro poskytování dlouhodobé ochrany a oslnivého lesku. Jeho speciální složení vytváří na povrchu podlahy ochrannou polymerovou bariéru, která působí jako neviditelný štít. Ochrání vaše podlahy před znečištěním, poškrábáním, opotřebením a dokonce i před průnikem vody.

Sidolux Expert je ideální volbou pro ty, kteří si cení jak kvality, tak i jednoduchosti údržby. Díky tomuto produktu se vaše podlahy dostanou zářivý lesk, který zůstane zachován bez nutnosti dodatečného leštění. Vhodný je také pro ochranu lesku plovoucích a dřevěných povrchů, rozšíří tak možnosti jeho využití. Zajistěte, aby vaše podlahy byly nejen čisté, ale i chráněné a zářivé s Sidolux Expert PVC lesk a ochrana 750 ml – vaší první volbou pro ochranu a lesk podlahových povrchů.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. · Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol <100% 
 •  Předlékařská první pomoc: Všeobecné pokyny: V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. · Při nadýchání: Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu cca 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí.
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

   
číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu