0

Profimax Carpex - extrakční čistič koberců 1000ml

Profimax Carpex - extrakční čistič koberců 1000ml

Představujeme Profimax Carpex, revoluční extrakční čistič koberců v balení o objemu 1000ml, který představuje špičku v oblasti údržby koberců a čalounění. Tento vysoce účinný prostředek je speciálně formulován s nízkou pěnivostí, aby bylo dosaženo optimálních výsledků při strojovém čištění koberců technologií extrakce. CARPEX se pyšní schopností efektivně uvolňovat a odstraňovat nečistoty, aniž by byl použit čpavek, což z něj činí ekologickou a zdravotně nezávadnou volbu pro vaše domovy i kanceláře.

Jste-li na trhu s produkty pro čištění a údržbu podlah, nenechte si ujít Profimax Carpex. Je vhodný pro veškeré barevně stálé koberce a čalounění a zaručuje, že vaše podlahy zůstanou skvěle vypadající a hygienicky čisté. Zářivé barvy a prodloužená životnost vašich koberců jsou s CARPEX na dosah ruky. 

 • Skladování: Skladujte v suchu, chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením, chránit před mrazem Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1,0 - 5,0% , alkoholy, C12-14, ethoxylované a propoxylované 1-4,5%, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) 0,0005-0,0015%. Může způsobit alergickou reakci. 
 •  Předlékařská první pomoc · Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.  V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku.  Při nadýchání: Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zástavě dýchání použít přístroj pro umělé dýchání. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu cca 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, nechat vypít větší množství vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H301 Toxický při požití. H310 při styku s kůží může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H400 vysoce toxický pro vodní organismy. EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. 

 

číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 269,00 vč. DPH
Celková cena 269,00 vč. DPH

Představujeme Profimax Carpex, revoluční extrakční čistič koberců v balení o objemu 1000ml, který představuje špičku v oblasti údržby koberců a čalounění. Tento vysoce účinný prostředek je speciálně formulován s nízkou pěnivostí, aby bylo dosaženo optimálních výsledků při strojovém čištění koberců technologií extrakce. CARPEX se pyšní schopností efektivně uvolňovat a odstraňovat nečistoty, aniž by byl použit čpavek, což z něj činí ekologickou a zdravotně nezávadnou volbu pro vaše domovy i kanceláře.

Jste-li na trhu s produkty pro čištění a údržbu podlah, nenechte si ujít Profimax Carpex. Je vhodný pro veškeré barevně stálé koberce a čalounění a zaručuje, že vaše podlahy zůstanou skvěle vypadající a hygienicky čisté. Zářivé barvy a prodloužená životnost vašich koberců jsou s CARPEX na dosah ruky. 

 • Skladování: Skladujte v suchu, chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením, chránit před mrazem Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1,0 - 5,0% , alkoholy, C12-14, ethoxylované a propoxylované 1-4,5%, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) 0,0005-0,0015%. Může způsobit alergickou reakci. 
 •  Předlékařská první pomoc · Všeobecné pokyny: Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.  V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku.  Při nadýchání: Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. Při zástavě dýchání použít přístroj pro umělé dýchání. · Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu cca 15 minut. Při přetrvávajícím podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, nechat vypít větší množství vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti): H301 Toxický při požití. H310 při styku s kůží může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H400 vysoce toxický pro vodní organismy. EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. 

 

číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu