0

Sidolux Premium Floor Care - Vinyl,linoleum, dlažba, obklady - Marseillské mýdlo s levandulí 750ml

Sidolux Premium Floor Care - Vinyl,linoleum, dlažba, obklady - Marseillské mýdlo s levandulí 750ml

Představujeme vám Sidolux Premium Floor Care s Marseillským mýdlem a levandulí, ideální volbu pro všechny, kteří chtějí, aby jejich vinyl, linoleum, dlažba a obklady zářily čistotou a svěžestí. V praktickém 750ml balení tento přípravek kombinuje účinnost tradičního čisticího prostředku s příjemnou a uklidňující vůní levandule. Sidolux Premium Floor Care je navržen pro bezpečné a šetrné čištění vašich podlah, přičemž je díky svému složení ideální pro každodenní použití.

 • Skladování: Skladujte v suchu, chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením, chránit před mrazem Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní < 5% látky parfémy (Alpha-ISOMETHYL IONONE, BENZYL SALICYATE, LINALOOL, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL,HEXYL CINNAMAL, 3-(4-HYDROXY-4-METHYPLENTYL) CYCLOHEX-3-ENE-1CARBALDEHYDE, LINALOOL) konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE). Může vyvolat alergickou reakci. 
 •  Předlékařská první pomoc: V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. · Při nadýchání: Při normálním použití nebyla žádná rizika identifikována. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Při normálním použití nebyla žádná rizika identifikována. Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podat vypít 1 až 2 sklenice vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS07 Dráždivé látky
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):  H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 • Signální slovo: varování 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 • Obsah obrázku Dopravní značka

Popis byl vytvořen automaticky
číst více
Skladem v centrálním skladu
Další barevné varianty
 • Sidolux Premium Floor Care - Vinyl,linoleum, dlažba, obklady - Marseillské mýdlo750ml
Počet kusů
Cena za kus 169,00 vč. DPH
Celková cena 169,00 vč. DPH

Představujeme vám Sidolux Premium Floor Care s Marseillským mýdlem a levandulí, ideální volbu pro všechny, kteří chtějí, aby jejich vinyl, linoleum, dlažba a obklady zářily čistotou a svěžestí. V praktickém 750ml balení tento přípravek kombinuje účinnost tradičního čisticího prostředku s příjemnou a uklidňující vůní levandule. Sidolux Premium Floor Care je navržen pro bezpečné a šetrné čištění vašich podlah, přičemž je díky svému složení ideální pro každodenní použití.

 • Skladování: Skladujte v suchu, chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením, chránit před mrazem Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce: Lakma
 • Složení: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní < 5% látky parfémy (Alpha-ISOMETHYL IONONE, BENZYL SALICYATE, LINALOOL, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL,HEXYL CINNAMAL, 3-(4-HYDROXY-4-METHYPLENTYL) CYCLOHEX-3-ENE-1CARBALDEHYDE, LINALOOL) konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE). Může vyvolat alergickou reakci. 
 •  Předlékařská první pomoc: V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. · Při nadýchání: Při normálním použití nebyla žádná rizika identifikována. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. · Při styku s kůží: Při normálním použití nebyla žádná rizika identifikována. Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem. · Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem. · Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, podat vypít 1 až 2 sklenice vody a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí
 • Třída a kategorie nebezpečnosti: GHS07 Dráždivé látky
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti):  H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 • Signální slovo: varování 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
 • Obsah obrázku Dopravní značka

Popis byl vytvořen automaticky
číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu