0

Dr.Schutz PU čistič 750 ml

Dr.Schutz PU čistič 750 ml

Udržujte vaše podlahy v neposkvrněné kondici s Dr.Schutz PU čističem 750 ml, mistrem v péči o PVC a vinyl. Tento vysoce efektivní čistič je navržený přímo pro elastické podlahové krytiny, které jsou vybaveny výrobní PU/PUR povrchovou úpravou nebo jsou ošetřené CC-PU ochrannou vrstvou. S jeho pomocí snadno odstraníte veškeré nečistoty, a to nejen na speciálních elastických podlahách, ale také na všech typech tvrdých podlahovin s výjimkou dřeva. Jeho univerzální použití z něj činí nezbytného pomocníka jak pro intenzivní čištění po stavebních pracích, tak pro pravidelnou údržbu vašeho interiéru. Dr.Schutz je zárukou kvality a důkladnosti, a to vše v praktickém 750 ml balení.

Přidejte tento čistič do své sbírky úklidových prostředků a užívejte si neustále čisté a zářivé podlahy bez zbytečného úsilí. Dr.Schutz je synonymem pro kvalitní péči o vaše podlahy.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
 • Výrobce: Dr. Schutz GmbH
 • Složení: méně než 5% neionické povrchově aktivní látky, méně než 5% anionické povrchově aktivní látky. Obsahuje parfémy (LIMONENE), rozpouštědla.Může vyvolat alergickou reakci.
 • Předlékařská první pomoc: · Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. · Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. · Při styku s kůží: Po každém očištění použijeme ochranný krém, u velmi suché pokožky mast s obsahem tuku. · Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem. · Při požití: Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou.
 • Třída a kategorie nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal dle místních předpisů. 
číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 329,00 vč. DPH
Celková cena 329,00 vč. DPH

Udržujte vaše podlahy v neposkvrněné kondici s Dr.Schutz PU čističem 750 ml, mistrem v péči o PVC a vinyl. Tento vysoce efektivní čistič je navržený přímo pro elastické podlahové krytiny, které jsou vybaveny výrobní PU/PUR povrchovou úpravou nebo jsou ošetřené CC-PU ochrannou vrstvou. S jeho pomocí snadno odstraníte veškeré nečistoty, a to nejen na speciálních elastických podlahách, ale také na všech typech tvrdých podlahovin s výjimkou dřeva. Jeho univerzální použití z něj činí nezbytného pomocníka jak pro intenzivní čištění po stavebních pracích, tak pro pravidelnou údržbu vašeho interiéru. Dr.Schutz je zárukou kvality a důkladnosti, a to vše v praktickém 750 ml balení.

Přidejte tento čistič do své sbírky úklidových prostředků a užívejte si neustále čisté a zářivé podlahy bez zbytečného úsilí. Dr.Schutz je synonymem pro kvalitní péči o vaše podlahy.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
 • Výrobce: Dr. Schutz GmbH
 • Složení: méně než 5% neionické povrchově aktivní látky, méně než 5% anionické povrchově aktivní látky. Obsahuje parfémy (LIMONENE), rozpouštědla.Může vyvolat alergickou reakci.
 • Předlékařská první pomoc: · Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. · Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. · Při styku s kůží: Po každém očištění použijeme ochranný krém, u velmi suché pokožky mast s obsahem tuku. · Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem. · Při požití: Vypláchout ústa a bohatě zapíjet vodou.
 • Třída a kategorie nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal dle místních předpisů. 
číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu