0

Čistič na koberce Star 500 ml

Čistič na koberce Star 500 ml

Čistič na koberce Star 500 ml – zachraňte své koberce a textilie s tímto spolehlivým pomocníkem. Nechte své interiéry zářit čistotou bez námahy! S univerzálním čisticím prostředkem čistič na koberce Star,  který je speciálně formulován pro boj s nejodolnějšími skvrnami, si hravě poradíte s nepříjemnými skvrnami od kávy, inkoustu, mastnoty a dokonce i krve. Jeho vysoká účinnost ho činí ideálním řešením pro čištění a údržbu podlah v různých prostředích – ať už v kuchyni, pracovně, ložnici, nebo obývacím pokoji.

Využití čističe na koberce Star není omezeno pouze na vnitřní prostředí; tento produkt vykazuje výborné výsledky i při venkovním použití, jako je čištění plastového zahradního nábytku. Je to nenahraditelný pomocník pro čalounění, domácí textil a interiéry automobilů, který by neměl chybět v žádné domácnosti. Ať už potřebujete rychle vyčistit chodník v chodbě nebo osvěžit vzhled vašeho obývacího pokoje, tento čistič je připraven splnit vaše potřeby.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. · Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce:  Everstar s.r.o.
 • Složení: Pyrofosforečnan tetradraselný 0,1-4% , Alkohol C9-11ethoxylovaný 0,1-2%, Metakřemičitan sodný,  pentahydrát 0,1-1%
 •  Předlékařská první pomoc: Popis první pomoci ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou. Při styku s kůží Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu. 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti : H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.


 •  
číst více
Skladem v centrálním skladu
Počet kusů
Cena za kus 169,00 vč. DPH
Celková cena 169,00 vč. DPH

Čistič na koberce Star 500 ml – zachraňte své koberce a textilie s tímto spolehlivým pomocníkem. Nechte své interiéry zářit čistotou bez námahy! S univerzálním čisticím prostředkem čistič na koberce Star,  který je speciálně formulován pro boj s nejodolnějšími skvrnami, si hravě poradíte s nepříjemnými skvrnami od kávy, inkoustu, mastnoty a dokonce i krve. Jeho vysoká účinnost ho činí ideálním řešením pro čištění a údržbu podlah v různých prostředích – ať už v kuchyni, pracovně, ložnici, nebo obývacím pokoji.

Využití čističe na koberce Star není omezeno pouze na vnitřní prostředí; tento produkt vykazuje výborné výsledky i při venkovním použití, jako je čištění plastového zahradního nábytku. Je to nenahraditelný pomocník pro čalounění, domácí textil a interiéry automobilů, který by neměl chybět v žádné domácnosti. Ať už potřebujete rychle vyčistit chodník v chodbě nebo osvěžit vzhled vašeho obývacího pokoje, tento čistič je připraven splnit vaše potřeby.

 • Skladování: Skladovat na dobře větraném místě. Chránit před působením tepla a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem. · Doporučená skladovací teplota: +5 - +35 °C.
 • Výrobce:  Everstar s.r.o.
 • Složení: Pyrofosforečnan tetradraselný 0,1-4% , Alkohol C9-11ethoxylovaný 0,1-2%, Metakřemičitan sodný,  pentahydrát 0,1-1%
 •  Předlékařská první pomoc: Popis první pomoci ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při vdechnutí Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou. Při styku s kůží Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu. 
 • P-věty (Pokyny pro bezpečné zacházení): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
 • H-věty (Standardní věty o nebezpečnosti : H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.


 •  
číst více

Staňte se členem věrnostního klubu Koberce K+K a získejte až 10% slevy

Budeme vás informovat o zajímavých akcích i novinkách v oboru, zůstaňte s námi v kontaktu.

 • Záruka 3 roky
 • Zaměření prostor zdarma
 • A mnohem více...
Získat výhody klubu