0

Pokládka vinylové podlahy

Vinylové podlahy jsou ideální volbou pro moderní interiéry. Svou oblibu si získaly díky vysoké odolnosti, dlouhé životnosti a rozmanitosti designů. Existují dva základní typy: lepené a zámkové vinylové dílce. Ať už jste se rozhodli pro jakoukoli variantu, stojíte teď před těžkou volbou. Zvládnete pokládku zámkových dílců sami, nebo tuto práci raději přenecháte profesionálům? Ačkoli totiž instalace může vypadat jednoduše, klíčem k dokonalému výsledku je pečlivá příprava a precizní postup. Tento článek vás provede celým procesem, od přípravy podkladu až po finální instalaci. 

Chcete mít pokládku vinylové podlahy bez starostí? Nechte si nezávazně spočítat cenovou nabídku pokládky v naši online kalkulačce.

Nikdy nepodceňujte přípravu podkladu

Správná příprava podkladu je základním předpokladem úspěšné instalace vinylových podlah! 

  1. Za prvé je nutné dodržet maximální hodnotu zbytkové vlhkosti a teploty podkladního materiálu. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti by měla být 40–60 % a teplota 16–24 °C. Kvůli různým výkyvům se doporučuje nechat podlahovou krytinu aklimatizovat v místnosti po dobu 24 až 48 hodin. 
  2. Za druhé je třeba zajistit, aby byl podklad pevný, rovný a hladký. Nejprve odstraňte všechny staré krytiny, zbytky lepidla, prach a nečistoty. Poté se přesvědčte o rovnosti povrchu pomocí dvoumetrové latě – podklad by měl splňovat rovinnost ±2 mm na 2 m. 
  3. Za třetí doporučujeme aplikovat samonivelační stěrku. I když se primární podlaha povede vylít v té nejlepší možné rovině a pevnosti, tak i přesto je nivelační stěrka nutná. Tu vylijte i v případě betonového, cementového i anhydritového základu, který nemá dostatečnou povrchovou pevnost. 

K přípravě podkladu i následné pokládce budete potřebovat základní nástroje jako měřicí pásmo, tužku, dlouhou vodováhu, kovový úhelník, odlamovací nůž, pilku a lepidlo na soklové a přechodové lišty.

Pokládka lepených vinylových dílců

Pokládka lepených vinylových dílců je proces, který vyžaduje detailní přípravu a pečlivé provedení. Nejprve si zapůjčte malý přítlačný váleček i velký 50 kg těžký válec, využijete je oba dva. Poté se ujistěte, že je podklad dokonale připravený: musí být rovný, suchý, hladký, pevný a čistý, ideálně vyrovnaný samonivelační hmotou. Po dokonalém vyschnutí hmoty se můžete pustit do samotné instalace.

Před samotným lepením je důležité určit orientaci dílců a rozložení lamel v místnosti. Na podlaze si pro přehlednost načrtněte přímky pro rovné uložení prvních řad dílců. Poté rovnoměrně naneste lepidlo na připravenou část podlahy. Použijte pouze kvalitní podlahářské lepidlo a při lepení postupujte podle pokynů výrobce.

Každý dílec uložte na odvětrané lepidlo souběžně s první přímkou. Dbejte přitom na směr šipek na zadní straně dílců. Po položení je důležité dílec okamžitě pečlivě přitlačit ručním válečkem pro zajištění dokonalého spojení s lepidlem. Až budete mít položenou celou řadu dílců, použijte navíc těžký článkový válec pro jejich dokonalé utlačení.

Pokračujte s pokládkou po sektorech, přičemž aplikujte lepidlo jen na tolik podlahy, kolik dokážete pokrýt dílci během doby, kdy je lepidlo zpracovatelné. Při pokládce nezapomeňte nechat dilatační spáry šíře alespoň 5 mm kolem stěn a jiných pevných prvků (sloupy, potrubí). Pokud je to nutné, dílce nařežte odlamovacím nožem pro přesné zapadnutí. Na závěr celou podlahu zaválcujte různými směry.

Proč při pokládce používat jen speciální podlahářská lepidla určená pro vinylové podlahy? Protože jen ty kompenzují roztažnost dílců způsobenou změnami teploty, což minimalizuje riziko vzniku mezer nebo odlepení krajů. Dávejte si pozor, aby lepidlo neprošlo mrazem, v takovém případě by přestalo lepit. V nevhodných povětrnostních podmínkách lepidla nezasíláme, abychom předešli znehodnocení.

Kde všude můžete položit vinyl a kde se tato podlaha nehodí?

Pro instalaci lepených vinylových podlah se nedoporučují místa s výraznými teplotními výkyvy, jako jsou rekreační chaty, ani prostory, kde působí dlouhodobě nízké nebo vysoké teploty, například místa s intenzivním slunečním světlem. Na druhou stranu jsou ideální do místnosti se systémy teplovodního topení, kde se teplota pohybuje do 27 °C.

Pokládka zámkové vinylové podlahy

Instalace zámkových vinylových podlah s revolučním click systémem je jedním z nejkomfortnějších řešení pokládky. Nepotřebujete žádné lepidlo ani válce, vystačíte si jen s odlamovacím nožem. Stejně jako v případě lepené vinylové podlahy však úspěch záleží na pečlivé přípravě podkladu. Ten musí být rovný, pevný a suchý.

Poté, co odstraníte všechny nečistoty z povrchu a zkontrolujete jeho rovinnost, rozměřte místnost a určete směr pokládky lamel. Nyní přichází na řadu vhodná izolační podložka, kterou je nutné pokládat v pruzích vedle sebe, směrem kolmým na pokládání lamel. Důležité je, aby mezi pruhy nevznikaly mezery a jejich okraje se nepřekrývaly.

Lamely se spojují pomocí zámkového systému na všech čtyřech stranách. První řadu dílců položíte tak, že spojíte lamely kratšími stranami k sobě a dlouhou stranu s perem umístíte směrem k zakládající stěně. Poslední kus řady přizpůsobte tak, aby zůstala dilatační spára široká asi 5 mm. Zbývající kus lamely použijte jako startovací kus pro další řadu. Je důležité, aby rozestup mezi krátkými spoji lamel v sousedních řadách dosahoval alespoň 20 cm.

Po položení tří řad vložte mezi podlahu a stěnu distanční klínky a dbejte na to, aby u stěny vznikla dilatační spára o šířce 5 mm. Při další pokládce důsledně kontrolujte rovinnost podlahy a nedopusťte, aby mezi lamelami vznikaly viditelné spáry. Jakmile dojdete k poslední řadě u druhé stěny, poslední lamely upravte tak, aby mezi jejich okrajem a stěnou zůstala opět dilatační spára široká 5 mm. 

Po dokončení pokládky plovoucí vinylové podlahy již můžete přistoupit k závěrečným úpravám – instalaci soklových lišt. Některé soklové lišty mají žlab pro vložení kabeláže a odklopnou vrchní lištu. Tato vychytávka usnadní případné malování, kdy není potřeba demontovat soklové lišty, stačí je pouze odklopit. Pro dosažení ještě lepšího efektu zatmelte lišty silikonem nebo akrylovým tmelem, zejména kolem zárubní.

Pečlivost zaručuje úspěch

Oba typy vinylových podlah jsou náročné na přípravu podkladu a zajištění vhodných teplotních a vlhkostních podmínek. Zároveň vyžadují přesnost a pečlivost při instalaci. Na rozdíl od lepených dílců se ty zámkové instalují rychle a pohodlně, tento komfort je vyvážen vyšší pořizovací cenou zámkové vinylové podlahy. Obzvláště rigidní vinylové podlahy představují velice luxusní řešení. Rigidní podlaha se zaklikává také pomocí zámků a navíc se hodí do prostor s velmi intenzivním provozem. Některé typy vinylových dílců lze zase pokládat bez lepení, tyto samoležící vinylové dílce se však doporučuje fixovat alespoň oboustrannou lepicí páskou. 

S kvalitní přípravou a dodržením všech kroků však ve všech případech dosáhnete sami doma perfektního výsledku. Nová vinylová podlaha vám bude sloužit dlouhá léta a vy budete mít dobrý pocit, že je vaším dílem.