0

Jaké jsou základní typy nivelačních hmot?

V tomto článku se blíže zaměříme na nivelační hmoty a jejich základní rozdělení.

Proč je tolik důležitý podklad?

Hladký, pevný a dokonale rovný podklad je jedním z významných faktorů ovlivňujících dlouhou životnost a bezproblémovou instalaci jakékoli podlahové krytiny. Vždy před samotnou pokládkou je nutné posoudit stav podkladu (vlhkost, stabilita a jeho druh). Dále je nutné si rozmyslet výšku samotné vyrovnávací hmoty a její následné zatížení.

Nezapomínejte na penetraci

Před samotnou aplikací vyrovnávací stěrky je především důležitá penetrace podkladu. Pokud se odbyde nanesení penetrace, nebo pokud se použije nesprávný druh, může nám to následně způsobit velké problémy. Penetrace jako taková, má význam pro snížení nasákavosti povrchu, zvýšení přilnavosti, vytvoření tzv. kontaktního můstku a v neposlední řadě chrání podklad před vlhkostí. Vlhkost podkladu je samozřejmě velice důležitá při aplikaci vyrovnávací stěrky. Zbytková vlhkost by neměla přesáhnout 2 % u cementového podkladu, 1,8 % u vytápěných potěrů a u anhydridového podkladu 0,5 %.

Základní rozdělení nivelačních hmot

Cementové stěrky – jedná se o druh nivelační hmoty která je jednou z nejpoužívanějších. Je vhodná pro aplikaci na dlažbu a beton. Na cementové stěrky je možno následně instalovat jakoukoli podlahovou krytinu.

Anhydridové stěrky – jedná se o druh nivelační hmoty pro použití na veškeré podlahy se stabilním podkladem (beton, cementový potěr, anhydrid, zbytky lepidel, keramická dlažba, litý asfalt) Anhydridové stěrky by neměli být finálním podkladem pod instalaci podlahy pomocí lepení.

Tyto stěrky jsou také většinou za 2 až 5 hodin pochozí dle teploty a vlhkosti v místnosti. Za ideální podmínky pro aplikaci samonivelační stěrky je považována teplota v místnosti v rozmezí 15-25 °C a vlhkostí 50-65 %. Konečnou úpravou vyzrálé stěrky bývá její přebroušení drobných nerovností a jejich následné vysátí.

Většina nivelačních stěrek je vhodná na podlahové vytápění, pro použití pod kolečkovou židli a bývají objemově stálé. Na samotné zrání stěrky má vliv mnoho faktorů, a proto dbejte zvýšené pozornosti na sluneční záření, průvan a teplotu v místnosti. 

Samotná aplikace stěrky je poněkud náročnější, a proto raději neváhejte a obraťte se na odborníky na našich pobočkách Koberce K+K.