0

Všeobecné obchodní podmínky

 

Základní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností provozující síť prodejen Koberce K+K a internetové stránky www.kobercekk.cz


 

SOFTFLOOR.CZ s.r.o. 

IČ: 247 91 431
DIČ: CZ24791431
se sídlem: Haštalská 760/27, Staré Město, 110 00 Praha 1 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174564 kontaktní údaje:
email: info@kobercekk.cz
telefon: 466 411 925
web: www.kobercekk.cz 

(dále jen „prodávající“) 


 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kobercekk.cz (dále je „internetový obchod“). 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 

prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 

vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Koupit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. 

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího a oznamuje aktuální stav objednávky. 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, případně jej bude kontaktovat telefonicky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonním čísle nebo e-mailem na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.  

Informace o zboží a cenách 

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a balného. Ceny zboží neobsahují poplatky a náklady na dopravu a za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Ceny uvedené v internetovém obchodě platí pouze pro objednávky dodávané na území České republiky. 

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.  

Zákaznický účet 

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 

Registraci na webové stránce mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  

Platební podmínky a dodání zboží 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 

bezhotovostně platební kartou prostřednictvím internetové platební brány GoPay

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay

dobírkou v hotovosti nebo kartou, pokud to přepravce umožňuje, při předávní zboží

v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně

platbou na fakturu (jen pro držitele IČ)

platbou na fakturu Skip Pay

Kupní cena zboží je stanovena podle aktuálního ceníku prodávajícího ve výši, v níž je v internetovém obchodě u konkrétního zboží uvedena v okamžiku, kdy kupující objednávku zadal. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH, popř. včetně všech daní a balného. 

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (balné, dopravné, dobírečné). 

V případě platby v hotovosti je kupní cena spolu s poplatky za balné, dopravné a dobírečné splatná při převzetí zboží. 

V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 

Služba Skip Pay je zajišťována externí společností, veškeré podmínky k této službě jsou uvedeny na https://skippay.cz/vseobecne-obchodni-podminky. V případě využití Skip Pay platby je splatnost kupní ceny 16 dní po odeslání zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Zboží je kupujícímu dodáno: 

na adresu určenou kupujícím v objednávce

osobním odběrem na jedné z prodejen prodávajícího. 

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. 

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

Objednávka může být dopravcem doručena kdykoliv mezi 8. až 18. hodinou, dle toho v kolik se rozvozový řidič nachází v dané lokalitě. Příjemce si bohužel konkrétní čas nemůže určit.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je kupujícímu zaslán na jeho e-mailovou adresu. 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.  

Odstoupení od smlouvy 

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 

ode dne převzetí zboží, 

ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, 

ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. 

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (vrácení není možné u metrážních koberců, PVC a všech řezaných produktů na míru), 

v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. 

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Odstoupení je možné i po telefonické domluvě. 

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

Kupující není oprávněn vracet zboží či zasílat jakékoliv přípisy prodávajícímu (včetně odstoupení od kupní smlouvy) zásilkou na dobírku; taková zásilka nebude prodávajícím převzata a nepřihlíží se k ní. 

Vrácení není možné u metrážových koberců, PVC a všech řezaných produktů na míru, tyto požadavky budou automaticky zamítnuty. Jedná se o zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky pouze za zboží, které od něho přijal, a to stejným způsobem, kterým kupující zboží uhradil (platba je vrácena na účet, případně je vrácena v hotovosti, pokud je zboží vráceno na prodejně). Vracející se částka zahrnuje náklady za nejlevnější dopravné, poštovné a dobírečné. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud dorazí zboží poškozené (např. z důvodu nesprávného zabalení), vyhrazuje si prodávající právo takovéto zboží nepřijmout

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

Práva z vadného plnění (reklamační řád)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

V případě výměny zboží v záruční době za nové, začíná běžet nová záruční doba. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. 

Záruční dobu lze také prodloužit zakoupením odpovídající položky "prodloužení záruční doby". Záruční podmínky v prodloužené lhůtě, kterou si může zákazník přikoupit v procesu objednávky na e-shopu, se řídí stejnými pravidly, jako v prvních 24 měsících.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: 

výměnu za nové zboží, 

opravu zboží, 

přiměřenou slevu z kupní ceny, 

odstoupit od smlouvy. 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 

pokud má zboží podstatnou vadu, 

pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 

při větším počtu vad zboží. 

Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být označen viditelně "REKLAMACE". Kupující ho na své náklady zašle na adresu: SOFTFLOOR.cz, s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice nebo donese na jakoukoliv pobočku viz bod 7.12. 

V reklamaci je Kupující povinen pokud možno uvést označení Kupujícího (zejména jméno a příjmení), adresu Kupujícího, telefonické spojení (slouží především k urychlení komunikace) a e-mailovou adresu na Kupujícího, datum nákupu a podrobný popis reklamované vady (jak se vada projevuje, kdy a jak byla zjištěna atd.). K reklamaci Kupující připojí kopii nákupního dokladu zboží. Bez výše uvedeného může být znemožněna identifikace původu i závady zboží. Součástí reklamace musí být i volba nároku Kupujícího (tj. co Kupující požaduje, resp. jak požaduje reklamaci řešit).

Kupující není oprávněn vracet zboží či zasílat jakékoliv přípisy Prodávajícímu (včetně reklamace, odstoupení od kupní smlouvy apod.) zásilkou na dobírku; taková zásilka nebude Prodávajícím převzata a nepřihlíží se k ní.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. 

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace rovněž ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. 

V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím reklamovaného zboží po vyřízení reklamace po dobu delší než 14 dnů, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné, za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

Volbu způsobu reklamace má kupující. 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

Doručování 

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

Ověřeno zákazníky

Z důvodu neustálého zlepšování našich služeb zjišťujeme Vaši spokojenost s nákupem pomocí nezávislého programu Ověřeno zákazníky prostřednictvím e-mailových dotazníků. Tyto dotazníky vám jsou zaslány po každém nákupu na našich internetových stránkách, pokud jejich zaslání to ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete. 

Zpracování osobních údajů pro účely odeslání dotazníků v rámci tohoto programu provádíme na základě zájmu zjištění vaší spokojenosti s nákupem.

Pro zasílání dotazníků a dalších analýz využíváme služeb zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz. Tomu mohou být za tímto účelem předány informace o zakoupeném zboží a e-mailovéadresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. 

Váš nesouhlas se zasíláním e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit přes odkazu, který je uvedený v e-mailu s dotazníkem. K dalšímu zasílání dotazníků následně již nedojde. 

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

Evropské spotřebitelské centrum ČR (ESC ČR) poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz jekontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

Závěrečná ustanovení 

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem a podmínkami ochrany osobních údajů dostupných na www.kobercekk.cz/jpg/podminky-ochrany-osobnich-udaju.pdf. Prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, kontaktní údaje, elektronickou formou a na dobu stanovenou zákonem, oprávněným zájmem prodávajícího (reklamace vad, soudní spory aj.) nebo vyřízení objednávky. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobních údaje pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změnách. Kupující má právo požadovat přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Případné dotazy a stížnosti lze směřovat na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny obchodních podmínek vpřiměřeném rozsahu jsou kupujícímu oznamovány v dostatečném předstihu, nejméně 10 dnů předem. V uvedené lhůtě je kupující oprávněn změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Na e-mailovou adresu budou registrovanému uživateli a kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej registrovaný uživatel/kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. 

Zpracování osobních údajů je prováděno společností SOFTFLOOR.CZ s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Údaje zákazníků nejsou poskytnuty subjektům, které nejsou objednávkou dotčeny. V omezeném rozsahu dochází ke sdílení informací s těmito subjekty:

123Kuryr s.r.o. – doprava objednávek

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. – doprava objednávek

ECOMAIL.CZ, s.r.o. – e-mail marketing, analýzy

Facebook Inc. – online reklama

Heureka Group a.s. – viz bod 9.

Google Inc. – online reklama, analýza webu

Mall Group – odložená platba Skip Pay

Monster Media s.r.o. – vývoj a správa webové platformy

Seznam.cz a.s. – online reklama

Smartsupp.com, s.r.o. – chat pro zákaznickou podporu

Toptrans EU, a.s. – doprava objednávek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2023.